A-Z list

เรื่องย่อ One Piece วันพีซ ตอนที่ 898
โซโรสังเกตเห็นดาบของลูฟี่และถามว่าเขาสามารถถือมันได้หรือไม่ แต่ลูฟี่ปฏิเสธ โซโลและลูฟี่ต่อสู้กับลูกน้องของฮอว์กิน Komachiyo Luffy และ Zoro ถูกพาตัวไปหลังจากที่เขาสังเกตเห็นว่าสภาพของ Otama แย่ลง ฮอว์กินติดตามพวกเขา


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน