A-Z list

เรื่องย่อ One Piece วันพีซ ตอนที่ 901
Gazel-man พา Otama ไปยัง Holdem ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ผู้โด่งดังใน Bakura Okiku บอก Luffy และ Zoro ว่าเธอเป็นซามูไร

โฮลเด็มถูกถามโดยโอตามะว่าเธอฝึกฝนลิงบาบูนยักษ์ Bepo บอกกับ Law ว่า Luffy และ Zoro กำลังจะโจมตีเมือง Bakura


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน