A-Z list

เรื่องย่อ New Generation Happiness Method (2021) ยุคใหม่ของพวกเรา
เรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงทั้งหมด 6 เรื่อง ถ่ายทอดตีแผ่วัยรุ่นที่เป็นตัวแทนของคอมมิวนิสต์ยุคใหม่ เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น กล้าหาญ เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณที่มีพลังพร้อมจะขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน