A-Z list

เรื่องย่อ The Fortress (2017) นัมฮัน ป้อมปราการอัปยศ
ในปี ค.ศ. 1636 ราชวงศ์ชิงโจมตีโชซอน กษัตริย์อินโจและผู้ติดตามของเขา รวมทั้งชอย มยองคิล และคิม ซังฮุน ซ่อนตัวอยู่ในเมืองป้อมปราการบนภูเขานัมฮันซันซอง พวกเขาถูกแยกออกจากภายนอก ในขณะเดียวกัน Choi Myung-Kil ยืนยันว่าพวกเขาเข้าสู่การเจรจากับราชวงศ์ Qing แต่ Kim Sang-hun เสนอให้ต่อสู้ต่อไป