A-Z list
4.44/ 5 14 votes

เรื่องย่อ เคว้ง EP 7

พวกนักเรียนตื่นตระหนกเมื่อเอาเรือออกไม่สำเร็จ อนันต์เข้ามาควบคุมสถานการณ์ ส่วนครามต้องกล้าพอที่จะเผชิญความจริง


< ก่อนหน้า ถัดไป >
ชื่อเรื่อง EP ปี imdb
เคว้ง EP 1 1 2019 7.4
เคว้ง EP 2 2 2019 7.1
เคว้ง EP 3 3 2019 7
เคว้ง EP 4 4 2019 6.9
เคว้ง EP 5 5 2019 6.7
เคว้ง EP 6 6 2019 6.9
เคว้ง EP 7 7 2019 7.1