A-Z list

เรื่องย่อ A Sun (2019) ชีวิตกร้านตะวัน
ครอบครัวหนึ่งต้องเผชิญกับผลที่ตามมาหลังลูกชายถูกส่งตัวเข้าคุกและเรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น