A-Z list

เรื่องย่อ A Witness Out of the Blue (2019)
ในการสืบสวนสอบสวนแบบคลาสสิกนี้นักสืบตำรวจจะต้องอาศัยพยานเพียงคนเดียว - นกแก้วเพื่อจับฆาตกรผู้ปล้นอาวุธ