A-Z list

เรื่องย่อ Ariyippu Declaration (2022)
Hareesh และ Reshmi คู่รักผู้อพยพจาก Kerala ทำงานในโรงงานถุงมือแพทย์ใกล้กรุงเดลี ผู้ซึ่งปรารถนาจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงล็อกดาวน์ของโควิด-19 เมื่อวิดีโอเก่าปรากฏขึ้นในหมู่คนงานในโรงงาน วิดีโอดังกล่าวจะเปิดกล่องแพนดอร่าที่คุกคามงานและการแต่งงานของทั้งคู่