A-Z list

เรื่องย่อ Ayla The Daughter of War (2017)
จ่าสิบเอกสุไลมานพบเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ในสนามรบระหว่างสงครามเกาหลี เขาพาเธอไปและตั้งชื่อให้เธอว่าไอลา สิบห้าเดือนต่อมา กองพลของสุไลมานได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะกลับมาที่ตุรกี และเขาไม่เต็มใจที่จะทิ้งเธอไว้ข้างหลัง