A-Z list

เรื่องย่อ Band of Brothers (2001) กองรบวีรบุรุษ
หลังออกจากค่ายฝึกมาหมาดๆ ทหารสหรัฐฯ กลุ่มหนึ่งต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะเดินทางฝ่าสมรภูมิอันตรายข้ามยุโรป


< ก่อนหน้า ถัดไป >