A-Z list

เรื่องย่อ Bank Robbers (2022) ปล้นใหญ่ครั้งสุดท้าย
จากการเปิดเผยการสัมภาษณ์ ผู้กระทำความผิดในการปล้นธนาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดของอาร์เจนตินาให้รายละเอียดว่าเหตุใดพวกเขาจึงดำเนินการปฏิบัติการอันน่าตื่นเต้นในปี 2549 นี้และทำไม