A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 2 ตอนที่ 2
เทศกาลกีฬา UA เริ่มต้นขึ้นและทุกสายตาเริ่มต้นในปีแรกขณะที่พวกเขาเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกที่มีรอบคัดเลือก


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน