A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 2 ตอนที่ 20
นักเรียนกลับไปใช้ชีวิตประจำวันในขณะที่ All Might มีบทเรียนประวัติศาสตร์พิเศษสำหรับ Izuku ได้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับ One For All แล้ว!


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน