A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 2 ตอนที่ 23
เมื่อนักเรียนของ Class 1-A ต่อสู้ในการสอบภาคปฏิบัติการตัดสินใจเป็นฮีโร่จึงถูกนำไปทดสอบ


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน