A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 3 ตอนที่ 10
เมื่อการต่อสู้กับ League of Villains ทวีความรุนแรงขึ้นนักเรียน UA สามารถเอา Bakugo ออกมาทันเวลาเพื่อ All Might ที่จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่?


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน