A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 3 ตอนที่ 14
Class 1-A ทำงานเพื่อพัฒนานิสัยใจคอและสร้างท่าทีขั้นสูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบการออกใบอนุญาตฮีโร่ชั่วคราว


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน