A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 3 ตอนที่ 23
หลังจากผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตชั่วคราวอิซูกุก็ลองใช้สไตล์การถ่ายภาพของเขาในบาคุโกะเพราะพวกเขามีจิตใจที่ดีในการต่อสู้


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน