A-Z list

เรื่องย่อ Boku no Hero Academia ภาค 3 ตอนที่ 25
นักเรียนของ Class 1-A เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาการทำงานจาก Big Three ในขณะเดียวกันคนร้ายยังเตรียมขั้นตอนต่อไปของพวกเขา


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน