A-Z list

เรื่องย่อ Chor Nikal Ke Bhaga (2023) ปล้น กลางอากาศ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและหุ้นส่วนธุรกิจของเธอในภารกิจขโมยเพชรและปลดปล่อยตัวเองจากเงื้อมมือของเจ้าหนี้เงินกู้ ที่ความสูง 40,000 ฟุตในอากาศ การปล้นผิดพลาดอย่างน่าสยดสยองและกลายเป็นสถานการณ์ที่จับตัวประกัน