A-Z list

เรื่องย่อ Draw the Line (2022) เส้นสถิตยุติธรรม
ผู้พิพากษาทั้งสามรุ่นได้มุ่งถ่ายทอดธรรมเนียมอันดีงามของศาลผ่านคดีที่ได้รับ โดยพวกเขาคอยยืนหยัดรักษากฎหมาย คุณธรรม และความเป็นมนุษย์เสมอมา


พากย์ไทย ซับไทย < ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน