A-Z list

เรื่องย่อ Friends with Money (2006) มิตรภาพของเรา...อย่าให้เงินมาเกี่ยว
กลุ่มเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นิสัยสุดแปลกต้องกลัดกลุ้มเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่กระทบทั้งชีวิตรัก ชีวิตคู่ และการหาความสุขในแอลเอ