A-Z list

เรื่องย่อ Ghost Lab (2021) ฉีกกฎทดลองผี
พวกเขาเชื่อว่าผีมีจริง แต่การพิสูจน์อาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเอง... หรือยิ่งกว่านั้น