A-Z list

เรื่องย่อ God of War (2017) สมรภูมิประจัญบาน
ในช่วงศตวรรษที่ 16 โจรสลัดญี่ปุ่นได้เพิ่มจำนวนขึ้นตามแนวชายฝั่งของจีน ในปี 1557 โจรสลัดเข้ายึดครอง Cengang ใน Zhejiang หลังจากผ่านไปหลายเดือนของความก้าวหน้าที่ไร้ประโยชน์ ผู้บัญชาการ
Yu (Sammo Hung) เอาชนะพวกเขาได้ในที่สุดภายใต้การนำของนายพล Qi (Vincent Zhao) ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ อย่างไรก็ตาม Pirates สามารถหลบหนีได้