A-Z list

เรื่องย่อ Handia (2017) ยักษ์ใหญ่จากอัลต์โซ
หลังจากต่อสู้ในสงครามคาร์ลิสต์ครั้งแรกมาร์ตินกลับไปที่ฟาร์มของครอบครัวของเขาใน Gipuzkoa เพียงเพื่อจะพบว่าน้องชายของเขา Joaquín ตั้งตระหง่านเหนือเขาในความสูง เชื่อว่าทุกคนจะต้องการจ่ายเงินเพื่อดูชายที่สูงที่สุดในโลกพี่น้องออกเดินทางไกลทั่วยุโรปในระหว่างที่ความทะเยอทะยานเงินและชื่อเสียงจะเปลี่ยนชะตากรรมของครอบครัวตลอดไป เรื่องราวจากเหตุการณ์จริง