A-Z list

เรื่องย่อ How To Ting (2019) ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
ขณะที่หญิงสาวเก็บกวาดบ้านเพื่อจะรื้อตกแต่งใหม่ เธอกลับเจอของของแฟนเก่า ซึ่งเป็นเหตุให้เธอต้องหวนกลับไปเจออดีตอีกครั้ง happy old year