A-Z list
4.31/ 5 11 votes

เรื่องย่อ Kimetsu No Yaiba ตอนที่ 24
ผู้บาดเจ็บ Tanjiro, Zenitsu และ Inosuke จะถูกส่งไปยังบ้านของแมลง Hashira, Shinobu Kocho เพื่อรับการรักษา สองสัปดาห์ต่อมา Tanjiro และ Inosuke เริ่มฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่การฝึกฝนนั้นโหดร้ายและพวกเขาพบว่าตัวเองแตกสลายในวิญญาณ ไม่ทราบถึงระบบการปกครองที่โหดร้าย Zenitsu เข้าร่วมพวกเขาดึกและกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัดต่อหน้าผู้หญิง แต่


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน