A-Z list
4.36/ 5 10 votes

เรื่องย่อ Kimetsu No Yaiba 5
เมื่อพักกลางวันมีนักดาบสี่คนที่เหลือยืนอยู่หลังการรบเจ็ดวัน ไกด์ที่ทักทาย Tanjiro และผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ อธิบายระบบ Demon Slayer Corps ทั้งสี่ได้รับเครื่องแบบและ Kasugai Crows เป็นผู้ส่งสารหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องเลือกแร่สำหรับดาบ Nichirin ของพวกเขาเอง หลังจากจ้องมองอย่างหนักในก้อนแร่แต่ละก้อนและใช้ความรู้สึกที่มีกลิ่นอันแรงกล้าของเขา Tanjiro เลือกคือ


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน