A-Z list
0/ 5 0 votes

เรื่องย่อ Lost Inside (2022)
ร็อกสตาร์ผู้เป็นโรคกลัวสังคมและถูกครอบงำต้องเผชิญหน้าเพื่อนบ้านใหม่ขี้แยและความรำคาญในจินตนาการกดดันให้เขาต้องออกจากบ้านและกลับไปใช้ชีวิตที่เขาทั้งกลัวและละทิ้ง