A-Z list

เรื่องย่อ Man of the West (1958)
ระหว่างทางไปจ้างครู คนเร่ร่อนคนหนึ่งอยู่ห่างจากที่ใดก็ได้หนึ่งร้อยไมล์เมื่อรถไฟที่เขาโดยสารอยู่ถูกปล้น เมื่อมีเขาเป็นสาวแดนซ์ฮอลที่น่าดึงดูดใจและเป็นนักพนันที่ไม่น่าไว้วางใจ เขาจึงตัดสินใจหาที่หลบภัยใกล้ ๆ จากญาตินอกกฎหมายที่เขาเคยร่วมงานด้วย พวกเขาไม่เชื่อใจเขาและเขาเกลียดพวกเขา แต่พวกเขาตัดสินใจว่าเขาสามารถช่วยพวกเขาทำงานธนาคารครั้งสุดท้ายได้