A-Z list

เรื่องย่อ My Coach (2022) ตะลุมรัก ตะลุมบอล
เจนน่าสาวแซ่บดีกรีนักเรียนนอกบินกลับไทย ตั้งใจมาเป็นโค้ชบอลสโมสรใหญ่ แต่ดันโดนอคติถูกปฏิเสธ และเป็นช่วงที่เพื่อนในกลุ่มของเธอก็เริ่มทยอยแต่งงาน จนเจนน่าอยากที่จะหาความสัมพันธ์ที่จริงจังบ้าง โชคร้ายพ่อของเธอล้มจนเข้าICU เจนน่าจึงต้องกลับมาอำเภอตะลุมพุกดูแลร้านอาหารแทนพ่อ ทำให้เธอมีโอกาสได้เจอคุณเจิด และมีโอกาสที่จะเป็นโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียน แต่เธอก็ได้มารผจญอย่างจอนแถมมาด้วย


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน