A-Z list

เรื่องย่อ My Dinner with Herve (2018)
ดูชีวิตของนักแสดงชาวฝรั่งเศส Hervé Villechaize ร่วมแสดงในซีรีส์ฮิตทางโทรทัศน์เรื่อง "Fantasy Island" ซึ่งใช้ชีวิตของเขาในปี 1993 เมื่ออายุ 50 ปี