A-Z list
0/ 5 0 votes

เรื่องย่อ Panama (2022)
ดีตนาวิกโยธินได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศให้เดินทางไปปานามาเพื่อทำข้อตกลงด้านอาวุธ ในกระบวนการนี้ เขาเข้าไปพัวพันกับการรุกรานปานามาของสหรัฐฯ และเรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของอำนาจทางการเมือง