A-Z list

เรื่องย่อ Psycho Goreman (2021)
หลังจากขุดพบอัญมณีที่ควบคุมสัตว์ประหลาดชั่วร้ายที่ต้องการทำลายจักรวาลเด็กสาวและพี่ชายของเธอก็ใช้มันเพื่อให้เขาทำการประมูล