A-Z list
4.1/ 5 1 votes

เรื่องย่อ School's Out (2018)
ครูทดแทนเข้ามาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นยอดหลังจากอาจารย์ของพวกเขากระโดดออกจากหน้าต่าง ในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นพฤติกรรมรุนแรงอย่างประหลาดของกลุ่มหกคนนี้ สมาร์ทผิดปกติและแก่แดดวัยรุ่นแพร่กระจายความเกลียดชังและความกลัวทั่วทั้งโรงเรียน ในไม่ช้าครูค้นพบนิมิตที่มืดมนของพวกเขาในอนาคตที่ถึงวาระและดูถูกเหยียดหยามพวกผู้ใหญ่ที่ไร้อำนาจซึ่งไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้อีกต่อไป