A-Z list

เรื่องย่อ Self Made Inspired by the Life of Madam C.J. Walker Season 1 (2020)
สร้างจากเรื่องจริงของผู้หญิงผิวสี อดีตสาวรับจ้างซักผ้าผู้เอาชนะความจนและก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจด้านความงามจนกลายเป็นสตรีคนแรกที่สร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีจนสำเร็จ


< ก่อนหน้า ถัดไป >