A-Z list
0/ 5 0 votes

เรื่องย่อ Spoiler Alert (2022)
เรื่องราวความสัมพันธ์ของ Michael Ausiello และ Kit Cowan ซึ่งพลิกผันอย่างน่าเศร้าเมื่อ Cowan ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย