A-Z list
0/ 5 0 votes

เรื่องย่อ Sukdulan (2003)
อีเลนและออร์ลีเป็นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่ชีวิตสมรสต้องประสบกับความโกลาหลเนื่องจากชีวิตทางเพศที่ไม่สมบูรณ์ มิเกลแนะนำให้เธอรู้จักกับโลกที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้น ซึ่งปลดปล่อยเธอจากการดำรงอยู่อันน่าเบื่อหน่าย