A-Z list

เรื่องย่อ Swiri (1999) ชีริ เด็ดหัวใจยอดจารชน
กองกำลังพิเศษที่ 8 ของเกาหลีเหนือจี้การขนส่ง CTX ซึ่งเป็นระเบิดของเหลวชนิดใหม่ที่มีศักยภาพ และคุกคามเกาหลีใต้ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการที่จะรวมสองประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้ง รยูและลี สายลับพิเศษของ O.P. - หน่วยข่าวกรองลับของเกาหลีใต้ - พยายามติดตามผู้ก่อการร้ายและค้นหา CTX ในขณะเดียวกัน Hee นักแม่นปืนสาวสุดแสบของคนที่ 8 ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อทำลายล้างและตามหลอกหลอน


พากย์ไทย ซับไทย