A-Z list

เรื่องย่อ Sword Art Online Season 3 EP 18
Eugeo มาถึงชั้นเก้าของมหาวิหารกลางซึ่งกลายเป็นพื้นที่อาบน้ำขนาดใหญ่ Eugeo งุนงงพบการสังเคราะห์ Bercouli หนึ่งแช่ในห้องอาบน้ำ ในขณะเดียวกัน Kirito และ Alice ยังคงปีนกำแพงของวิหารกลาง


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน