A-Z list

เรื่องย่อ Sword Art Online Season 3 EP 2
คิริโตตื่นขึ้นมาเพื่อค้นหาตัวเองในโลกลึกลับที่ทำให้เกิดเกมแฟนตาซี ความทรงจำของเขาเลือนเขาพยายามออกจากระบบ แต่ไม่สามารถกลับสู่โลกแห่งความจริงได้ หลังจากเดินอย่างไร้จุดหมายเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โต


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน