A-Z list

เรื่องย่อ Sword Art Online Season 3 EP 23
พระคาร์ดินัลปรากฏขึ้นที่ชั้นบนสุดของมหาวิหารกลางเพื่อประลองกับศัตรูที่ขมขื่นของเธอในช่วงสองร้อยปีที่ผ่านมา เธอย้ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลบผู้ดูแลระบบเพียงเพื่อดูโกเลมดาบที่ร่วงลงมาอีกครั้ง


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน