A-Z list

เรื่องย่อ Thank You Doctor (2022) สื่อหัวใจ
เซียวเยี่ยนพิถีพิถันกับการผ่าตัดอย่างชำนาญ เมื่อร่วมมือกับไป๋ซู พวกเขาต่างก็ทุ่มเทจิตวิญญาณเพื่อรักษาผู้ป่วยในหน่วย EICU ร่วมกัน


< ก่อนหน้า ถัดไป >
เลือกตอน