A-Z list

เรื่องย่อ The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018) จดหมายรักจากเกิร์นซีย์
นักเขียนสาวจากลอนดอนผูกสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยในเกิร์นซีย์ เมื่อได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชมรมหนังสือที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นระหว่างถูกเยอรมนียึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2