A-Z list

เรื่องย่อ The Martha Mitchell Effect (2022) มาร์ธา มิตเชลล์ เอฟเฟกต์
ครั้งหนึ่งเธอเคยโด่งดังพอๆ กับแจ็กกี้ โอ แล้วเธอก็พยายามจะล้มประธานาธิบดี เอฟเฟกต์ของมาร์ธา มิตเชลล์เป็นภาพสารคดีที่เก็บถาวรของผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด: มาร์ธา มิทเชล ภริยาในคณะรัฐมนตรีของพรรครีพับลิกันซึ่งถูกรัฐบาล Nixon กลั่นแกล้งเพื่อให้เธอนิ่ง มันทำให้ผู้หญิงจ้องมอง Watergate ผ่านเสียงของผู้หญิงคนนั้นเอง