A-Z list

เรื่องย่อ The Story of Parks Marriage Contract (2023)
สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกัน ถ่ายทอดเรื่องราวสัญญาการแต่งงานปลอม ๆ ระหว่าง พัคยอนอู เจ้าหญิงจากฮันยางเดินทางข้ามเวลาจากจากโชซอน ศตวรรษที่ 19 มาในศตวรรษที่ 21 และหนุ่มโสดในยุคปัจจุบัน คังแทฮา โดยทั้งสองคนนั้นมาข้องเกี่ยวกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไป


< ก่อนหน้า ถัดไป >