A-Z list

เรื่องย่อ The Worm Valley (2023) หุบเขาหนอน
 เพื่อขจัดคำสาปแห่งจุดสีแดง พันเอกหูปาอี เสวี่ยลี่หยาง และหวังข่ายเสวียน บังเอิญทำให้หมอกรั่วไหล ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ หกเดือนต่อมาหูปาอีและหวังข่ายเสวียนต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพวกเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการค้นหาไข่มุขมู่เฉิน หวังข่ายเสวียนไปยั่วยุกลุ่มหลัวเก๋อซือโดยไม่ได้ตั้งใจ หูปาอีและเสวี่ยลี่หยางทนอยู่เฉย ๆ ไม่ได้จึงต้องไปที่สุสานเซี่นหวังเพื่อช่วยหวังข่ายเสวียนกลับมา