A-Z list

เรื่องย่อ Through the Darkness (2022)
ฮายองเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากร ภายนอกดูเย็นชาแต่เขารู้วิธีเข้าใจและมองคนได้ทะลุปรุโปร่งมากกว่าใคร เขาเลือกมาเป็นโปรไฟเลอร์ที่ให้ผู้เสียหายและครอบครัวมาก่อนเสมอและดูแลรับผิดชอบพวกเขาจนถึงที่สุด ยองซูเป็นหัวหน้าเรื่องทีมวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาชญากรรมและทำตัวเหมือนเป็นหัวหน้าหน่วยพิสูจน์หลักฐานผู้รู้ว่าอำนาจแท้จริงคืออะไร เขาตระหนักถึงความสำคัญของจิตวิทยาอาชญากรมาตั้งแต่ต้น เขาจึงได้ก่อตั้งทีมวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาชญากรรมกับฮายอง อย่างที่คาด เหตุฆาตกรรมน่าสะพรึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายทีมวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาชญากรรมก็เป็นที่ต้องการ


พากย์ไทย ซับไทย < ก่อนหน้า ถัดไป >