A-Z list

เรื่องย่อ Under The Amalfi Sun (2022) วางหัวใจใต้แสงตะวัน อมาลพี
หนึ่งปีหลังจาก Riccione Vincenzo เชิญ Camilla และ Furio ไปที่บ้านของพ่อบนชายฝั่ง Amalfi ในตำนาน