A-Z list

เรื่องย่อ Under the Banner of Heaven (2022)
เจ้าหน้าที่สายสืบเจ๊บ ไพย์รีสืบหาความจริงที่ถูกฝังเอาไว้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของลัทธิแอลดีเอส และผลกระทบรุนแรงที่เกิดจากแรงศรัทธาอันแรงกล้า


< ก่อนหน้า ถัดไป >