A-Z list

เรื่องย่อ Willy’s Wonderland (2021) หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง
คนเร่ร่อนผู้เงียบขรึมถูกหลอกไปทำงานภารโรงที่ Wally's Wonderland ซึ่งตอนนี้ถูกประณาม ทันใดนั้นงานทางโลกก็กลายเป็นการต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดจากคลื่นหลังจากคลื่นของแอนิมาทรอนิกส์ปีศาจ หมัดบินเตะแผ่นดินปะทะไททันและมีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มันมีชีวิต